7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hòe ♂ ch
Tên gọi6 Hòe
 
Cha Nguyễn Điềm ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Mại (Điềm) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tề (Thạch) ch
04 Nguyễn Mùa (5 Danh) ch
06 Nguyễn Thu (7 Thu) ch
07 Nguyễn thị Lệ (8 Lệ)

Vợ 1
Võ thị Út ♀


Con
01. Nguyễn thị Tâm ♀
02. Nguyễn Viết Can ♂