21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Kim Liên ♀
Cha Nguyễn Màu ♂

Mẹ

Phạm thị Kha ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Nhung ♀
03 Nguyễn thị Trang ♀
04 Nguyễn Ngọc Anh Thư ♀

Chồng 1
Lê Hữu Hào ♂


Con
01. Lê Nguyễn Gia Hân ♀