7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Tiến ♂
Cha Nguyễn Quyết ♂

Mẹ

Phạm thị Thôi ♀

Anh chị em ruột
04 Nguyễn Ngọc Lên ♂
05 Nguyễn Ngọc Uyên Vy ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Tâm ♀