30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Uyên Vy ♀
Cha Nguyễn Quyết ♂

Mẹ

Phạm thị Thôi ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Ngọc Tiến ♂
04 Nguyễn Ngọc Lên ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
02 Nguyễn thị Tâm ♀