10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Ngọc Thanh Trúc ♀
Cha Lê Thanh Hải ♂

Mẹ

Nguyễn thị Tuyết Mai ♀

Anh chị em ruột
02 Lê Ngọc Như Ý ♀
03 Lê Ngọc Bảo Nhi ♀