4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trọng Lộc ♂
Cha Nguyễn Tề (Thạch) ch

Mẹ

Trịnh thị Hiệp ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Phước ♂ ch
04 Nguyễn Trọng Tiến (5 Tiến)
06 Nguyễn Rơ ♂ ch
07 Nguyễn thị Nga ♀
08 Nguyễn Hưng ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Minh ♀


Con
01. Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
02. Nguyễn thị Lệ Thảo ♀
03. Nguyễn thị Thanh Trúc ♀
04. Nguyễn Thanh Trí ♂