4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Linh ♂
Cha Nguyễn văn Bé ♂

Mẹ

Nguyễn thị Dẩn ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Trà ♂
03 Nguyễn thị Diễm ♀
04 Nguyễn văn Phúc ♂