24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thả ♂ ch
Tên gọichú Hoa
 
Cha Nguyễn văn Đìa (Thả) ch

Mẹ

Lê thị Lá (bà Thả) ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn thị Cuống (Bốn)
04 Nguyễn văn Năm ♂ ch
05 Nguyễn thị Sáu ♀ ch
06 Nguyễn thị Bảy ♀
07 Nguyễn thị Tám ♀ m
08 Nguyễn Hùng (9 Hùng)
09 Nguyễn thị Đủ ♀ ch
10 Nguyễn thị Tư ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Cắt (Hoa)


Con
01. Nguyễn thị Hoa ♀
02. Nguyễn thị Búp ♀
04. Nguyễn Cho ♂
05. Nguyễn Tấn ♂
06. Nguyễn Tuấn ♂
07. Nguyễn Bến ♂
08. Nguyễn Nơi ♂
09. Nguyễn Mười ♂

 

Vợ 2
... Binh ♀ ch


Con
08. Nguyễn Thuỷ ♀