24
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Cuống ♀
Tên gọiBốn
 
Cha Nguyễn văn Đìa (Thả) ch

Mẹ

Lê thị Lá (bà Thả) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
04 Nguyễn văn Năm ♂ ch
05 Nguyễn thị Sáu ♀ ch
06 Nguyễn thị Bảy ♀
07 Nguyễn thị Tám ♀ m
08 Nguyễn Hùng (9 Hùng)
09 Nguyễn thị Đủ ♀ ch
10 Nguyễn thị Tư ♀

Chồng không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Phượng (Dạng)