10
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Năm ♂ ch
Cha Nguyễn văn Đìa (Thả) ch

Mẹ

Lê thị Lá (bà Thả) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
03 Nguyễn thị Cuống (Bốn)
05 Nguyễn thị Sáu ♀ ch
06 Nguyễn thị Bảy ♀
07 Nguyễn thị Tám ♀ m
08 Nguyễn Hùng (9 Hùng)
09 Nguyễn thị Đủ ♀ ch
10 Nguyễn thị Tư ♀