20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hùng ♂
Tên gọi9 Hùng
 
Cha Nguyễn văn Đìa (Thả) ch

Mẹ

Lê thị Lá (bà Thả) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thả (chú Hoa) ch
03 Nguyễn thị Cuống (Bốn)
04 Nguyễn văn Năm ♂ ch
05 Nguyễn thị Sáu ♀ ch
06 Nguyễn thị Bảy ♀
07 Nguyễn thị Tám ♀ m
09 Nguyễn thị Đủ ♀ ch
10 Nguyễn thị Tư ♀

Vợ 1
Huỳnh thị Tịnh ♀


Con
01. Nguyễn văn Cường ♂ ch
02. Nguyễn thị Trang ♀
03. Nguyễn văn Hoàng ♂
04. Nguyễn văn Sa ♂
05. Nguyễn Như Hải ♂
06. Nguyễn Thái Hòa ♂