21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Huỳnh thị Tịnh ♀
Cha Huỳnh Đức Anh ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thái ♀

Chồng 1
Nguyễn Hùng (9 Hùng)


Con
01. Nguyễn văn Cường ♂ ch
02. Nguyễn thị Trang ♀
03. Nguyễn văn Hoàng ♂
04. Nguyễn văn Sa ♂
05. Nguyễn Như Hải ♂
06. Nguyễn Thái Hòa ♂