7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Cho ♂
Cha Nguyễn Thả (chú Hoa) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cắt (Hoa)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hoa ♀
02 Nguyễn thị Búp ♀
05 Nguyễn Tấn ♂
06 Nguyễn Tuấn ♂
07 Nguyễn Bến ♂
08 Nguyễn Nơi ♂
09 Nguyễn Mười ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn Thuỷ ♀

Vợ 1
Phan thị Lá ♀


Con
01. Nguyễn Vũ Phong ♂
02. Nguyễn Minh Cảnh ♂
03. Nguyễn thị Mỹ Linh ♀