30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tuấn ♂
Cha Nguyễn Thả (chú Hoa) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cắt (Hoa)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hoa ♀
02 Nguyễn thị Búp ♀
04 Nguyễn Cho ♂
05 Nguyễn Tấn ♂
07 Nguyễn Bến ♂
08 Nguyễn Nơi ♂
09 Nguyễn Mười ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn Thuỷ ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Lòng ♀


Con
01. Nguyễn thị Mỹ Nương ♀
02. Nguyễn thị Thuý Hương ♀
03. Nguyễn thị Thuý Diễm ♀
04. Nguyễn thị Xuân Mai ♀