20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Búp ♀
Cha Nguyễn Thả (chú Hoa) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cắt (Hoa)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hoa ♀
04 Nguyễn Cho ♂
05 Nguyễn Tấn ♂
06 Nguyễn Tuấn ♂
07 Nguyễn Bến ♂
08 Nguyễn Nơi ♂
09 Nguyễn Mười ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn Thuỷ ♀

Chồng 1
Cao Rê ♂


Con
01. Cao thị Nguyệt ♀
02. Cao thị Huyền ♀
03. Cao văn Thiên ♂
04. Cao thị Xuyến ♀
05. Cao văn Kính ♂