15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Mười ♂
Cha Nguyễn Thả (chú Hoa) ch

Mẹ

Nguyễn thị Cắt (Hoa)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hoa ♀
02 Nguyễn thị Búp ♀
04 Nguyễn Cho ♂
05 Nguyễn Tấn ♂
06 Nguyễn Tuấn ♂
07 Nguyễn Bến ♂
08 Nguyễn Nơi ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
08 Nguyễn Thuỷ ♀

Vợ 1
Võ thị Trúc ♀


Con
01. Nguyễn thị Thuý Ngân ♀
02. Nguyễn thị Thúy Vân ♀