21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Cường ♂ ch
Cha Nguyễn Hùng (9 Hùng)

Mẹ

Huỳnh thị Tịnh ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Trang ♀
03 Nguyễn văn Hoàng ♂
04 Nguyễn văn Sa ♂
05 Nguyễn Như Hải ♂
06 Nguyễn Thái Hòa ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Hiền ♀


Con
01. Nguyễn thị Thùy Dung ♀
02. Nguyễn văn Quốc ♂