30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Trang ♀
Cha Nguyễn Hùng (9 Hùng)

Mẹ

Huỳnh thị Tịnh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Cường ♂ ch
03 Nguyễn văn Hoàng ♂
04 Nguyễn văn Sa ♂
05 Nguyễn Như Hải ♂
06 Nguyễn Thái Hòa ♂

Chồng 1
Trần Ngọc Phổ ♂


Con
01. Trần Ngọc Thành ♂
02. Trần thị Mỹ Linh ♀