20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Sa ♂
Cha Nguyễn Hùng (9 Hùng)

Mẹ

Huỳnh thị Tịnh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Cường ♂ ch
02 Nguyễn thị Trang ♀
03 Nguyễn văn Hoàng ♂
05 Nguyễn Như Hải ♂
06 Nguyễn Thái Hòa ♂

Vợ 1
Huỳnh Mai ♀


Con
01. Nguyễn thị Thanh Thảo ♀
02. Nguyễn thị Yến Vy ♀
03. Nguyễn văn Pháp ♂