4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thái Hòa ♂
Cha Nguyễn Hùng (9 Hùng)

Mẹ

Huỳnh thị Tịnh ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Cường ♂ ch
02 Nguyễn thị Trang ♀
03 Nguyễn văn Hoàng ♂
04 Nguyễn văn Sa ♂
05 Nguyễn Như Hải ♂

Vợ 1
Hồ thị Hồng Phượng ♀


Con
01. Nguyễn Thái Bình (Ku Gấu)