30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đưa ♂ ch
Cha Nguyễn Thuyền ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Thuyền ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Giã (ông Tuông) ch
03 Nguyễn thị Huyn ♀ ch
04 Nguyễn Khang ♂ ch

Vợ 1
Phạm thị Chen ♀ ch


Con
01. Nguyễn Tấn (2 Khá) ch
02. Nguyễn Đón (3 Đón) ch
03. Nguyễn Xứng (Lợi) ch
04. Nguyễn Soạn ♂ ch