7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Giã ♂ ch
Tên gọiông Tuông
 
Cha Nguyễn Thuyền ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Thuyền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đưa ♂ ch
03 Nguyễn thị Huyn ♀ ch
04 Nguyễn Khang ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Lụa (bà Tuông) ch


Con
02. Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch
03. Nguyễn Bưng ♂ ch
04. Nguyễn Bôn (5 Bài)
06. Nguyễn Sang (7 Sang) ch
07. Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)