21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Khang ♂ ch
Cha Nguyễn Thuyền ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Thuyền ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Đưa ♂ ch
02 Nguyễn Giã (ông Tuông) ch
03 Nguyễn thị Huyn ♀ ch

Vợ 1
Đỗ thị Khê ♀ ch


Con
02. Nguyễn thị Khang (Thân)
03. Nguyễn văn Bốn ♂ ch
05. Nguyễn văn Sáu ♂ ch
07. Nguyễn thị Tám ♀
08. Nguyễn văn Chín ♂ ch
09. Nguyễn thị Hồng ♀
10. Nguyễn thị Lan ♀ ch