7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lan ♀
Tên gọi9 Lan
 
Cha Nguyễn Soạn ♂ ch

Mẹ

Lê thị Chung ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Phượng ♀
03 Nguyễn văn Hoàng ♂
06 Nguyễn Thành Tâm ♂
07 Nguyễn văn Sự ♂
08 Nguyễn Công Minh ♂