30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thành Tâm ♂
Cha Nguyễn Soạn ♂ ch

Mẹ

Lê thị Chung ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Lan (9 Lan)
02 Nguyễn thị Phượng ♀
03 Nguyễn văn Hoàng ♂
07 Nguyễn văn Sự ♂
08 Nguyễn Công Minh ♂

Vợ 1
Phạm thị Thanh Loan ♀


Con
01. Nguyễn Thành Tài ♂
02. Nguyễn Thanh Tiểu My ♀