1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tuông ♂ ch
Tên gọi3 Hương, 3 Hậu
 
Cha Nguyễn Giã (ông Tuông) ch

Mẹ

Trần thị Lụa (bà Tuông) ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn Bưng ♂ ch
04 Nguyễn Bôn (5 Bài)
06 Nguyễn Sang (7 Sang) ch
07 Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)

Vợ 1
Phan thị Giang ♀ ch


Con
02. Nguyễn thị Hậu ♀
03. Nguyễn Ngọc Thiện ♂
04. Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch

 

Vợ 2
Nguyễn thị Hoa ♀


Con
05. Nguyễn thị Đào ♀
06. Nguyễn Ngọc Thắng ♂ ch