30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bưng ♂ ch
Cha Nguyễn Giã (ông Tuông) ch

Mẹ

Trần thị Lụa (bà Tuông) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch
04 Nguyễn Bôn (5 Bài)
06 Nguyễn Sang (7 Sang) ch
07 Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)