21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Bôn ♂
Tên gọi5 Bài
 
Cha Nguyễn Giã (ông Tuông) ch

Mẹ

Trần thị Lụa (bà Tuông) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch
03 Nguyễn Bưng ♂ ch
06 Nguyễn Sang (7 Sang) ch
07 Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)

Vợ 1
Nguyễn thị Nối ♀


Con
01. Nguyễn Sô ♂
02. Nguyễn thị Tỏ ♀
03. Nguyễn Rõ ♂
06. Nguyễn thị Hồng Vân ♀
08. Nguyễn Hữu Phong ♂