1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sang ♂ ch
Tên gọi7 Sang
 
Cha Nguyễn Giã (ông Tuông) ch

Mẹ

Trần thị Lụa (bà Tuông) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch
03 Nguyễn Bưng ♂ ch
04 Nguyễn Bôn (5 Bài)
07 Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)

Vợ 1
Đặng thị Dư ♀


Con
01. Nguyễn văn Lâm ♂
02. Nguyễn văn Cường ♂ ch
03. Nguyễn văn Quang ♂
04. Nguyễn thị Loan ♀
05. Nguyễn văn Thành ♂
06. Nguyễn thị Ngọc ♀