30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Nhị ♀
Tên gọi8 Nhị
 
Cha Nguyễn Giã (ông Tuông) ch

Mẹ

Trần thị Lụa (bà Tuông) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch
03 Nguyễn Bưng ♂ ch
04 Nguyễn Bôn (5 Bài)
06 Nguyễn Sang (7 Sang) ch

Chồng 1
Nguyễn Thoả ♂ ch


Con
01. Nguyễn Quyết ♂
02. Nguyễn thị Định ♀
03. Nguyễn thị Hồng ♀
04. Nguyễn Màu ♂