30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Đại ♂ ch
Cha Nguyễn Tuông (3 Hương, 3 Hậu) ch

Mẹ

Phan thị Giang ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Hậu ♀
03 Nguyễn Ngọc Thiện ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn thị Đào ♀
06 Nguyễn Ngọc Thắng ♂ ch

Vợ 1
Lê thị Hiệp ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Nghĩa ♂
03. Nguyễn Ngọc Minh ♂
04. Nguyễn thị Ngọc Lài ♀
05. Nguyễn Ngọc Châu ♂ ch