25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Cường ♂ ch
Cha Nguyễn Sang (7 Sang) ch

Mẹ

Đặng thị Dư ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Lâm ♂
03 Nguyễn văn Quang ♂
04 Nguyễn thị Loan ♀
05 Nguyễn văn Thành ♂
06 Nguyễn thị Ngọc ♀

Vợ 1
Bùi thị Hiếu ♀


Con
01. Nguyễn văn Châu ♂
02. Nguyễn thị Kim Hằng ♀
03. Nguyễn Quốc Vũ ♂