7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quyết ♂
Cha Nguyễn Thoả ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Định ♀
03 Nguyễn thị Hồng ♀
04 Nguyễn Màu ♂

Vợ 2
không rõ ♀


Con
02. Nguyễn thị Tâm ♀

 

Vợ 4
Phạm thị Thôi ♀


Con
03. Nguyễn Ngọc Tiến ♂
04. Nguyễn Ngọc Lên ♂
05. Nguyễn Ngọc Uyên Vy ♀