20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Màu ♂
Cha Nguyễn Thoả ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Nhị (8 Nhị)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quyết ♂
02 Nguyễn thị Định ♀
03 Nguyễn thị Hồng ♀

Vợ 1
Phạm thị Kha ♀


Con
01. Nguyễn thị Kim Liên ♀
02. Nguyễn thị Nhung ♀
03. Nguyễn thị Trang ♀
04. Nguyễn Ngọc Anh Thư ♀