4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Bốn ♂ ch
Cha Nguyễn Khang ♂ ch

Mẹ

Đỗ thị Khê ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Khang (Thân)
05 Nguyễn văn Sáu ♂ ch
07 Nguyễn thị Tám ♀
08 Nguyễn văn Chín ♂ ch
09 Nguyễn thị Hồng ♀
10 Nguyễn thị Lan ♀ ch

Vợ 1
Phạm thị Thinh (Nghề)


Con
01. Nguyễn Ngọc Hướng ♂
02. Nguyễn thị Dẩn ♀