4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Hướng ♂
Cha Nguyễn văn Bốn ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Thinh (Nghề)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Dẩn ♀

Vợ 1
Bùi thị Em ♀


Con
01. Nguyễn thị Quốc Phương ♀
02. Nguyễn thị Dung ♀
03. Nguyễn Nam ♂