21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Cảm ♂ ch
Tên gọiGạc
 
Cha Nguyễn Tung (Trượng) ch

Mẹ

Lê thị Đông (Trượng) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hường (2 Hường) ch
02 Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch
04 Nguyễn thị Kinh (Tin) ch
05 Nguyễn Khinh ♂ ch
06 Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)
07 Nguyễn Nễ ♂ ch
08 Nguyễn thị Nương ♀

Vợ 1
Phạm thị Cảm ♀


Con
01. Nguyễn văn Cảm ♂
05. Nguyễn thị Thương ♀
06. Nguyễn văn Binh ♂
07. Nguyễn Phi Ba ♂
08. Nguyễn Cường ♂
09. Nguyễn Khánh ♂