15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Vĩnh ♂
Tên gọi7 Vỵ
 
Cha Nguyễn Tung (Trượng) ch

Mẹ

Lê thị Đông (Trượng) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hường (2 Hường) ch
02 Nguyễn thị Toại (3 Lường) ch
03 Nguyễn Cảm (Gạc) ch
04 Nguyễn thị Kinh (Tin) ch
05 Nguyễn Khinh ♂ ch
07 Nguyễn Nễ ♂ ch
08 Nguyễn thị Nương ♀

Vợ 1
Lê thị Bảng (Bảy)


Con
01. Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
02. Nguyễn văn Phong ♂
03. Nguyễn văn Vinh ♂
04. Nguyễn văn Hiển ♂