21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thương ♀
Cha Nguyễn Cảm (Gạc) ch

Mẹ

Phạm thị Cảm ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Cảm ♂
06 Nguyễn văn Binh ♂
07 Nguyễn Phi Ba ♂
08 Nguyễn Cường ♂
09 Nguyễn Khánh ♂

Chồng 1
Trương Ngọc Lương ♂


Con
01. Trương Thanh Lịch ♂
02. Trương Ngọc Ninh ♂
03. Trương Ngọc Huy ♂
04. Trương Thanh Diệu ♂
05. Trương thị Thu Huyền ♀