30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Mỹ Xuyến ♀
Cha Nguyễn văn Vĩnh (7 Vỵ)

Mẹ

Lê thị Bảng (Bảy)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Phong ♂
03 Nguyễn văn Vinh ♂
04 Nguyễn văn Hiển ♂

Chồng 1
Lê Long ♂


Con
01. Lê Uyên Vy ♀
02. Lê Ngọc Hiếu ♂