20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hường ♀
Cha Nguyễn Hường (2 Hường) ch

Mẹ

Huỳnh thị Hường ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Anh ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
05 Nguyễn văn Ảnh ♂
06 Nguyễn văn Cảnh ♂
07 Nguyễn văn Tấn ♂
08 Nguyễn thị Thanh Nga ♀
09 Nguyễn thị Viên ♀

Chồng 1
Bùi Thanh Hùng ♂


Con
01. Bùi thị Mỹ Hạnh ♀
02. Bùi Quốc Dũng ♂
03. Bùi Quốc Sỹ ♂
04. Bùi Đức Tài ♂
05. Bùi Như Ý ♀