30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tuấn ♂
Cha Nguyễn văn An (Bích)

Mẹ

Trần thị Dung ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Bích ♀
02 Nguyễn thị Xì ♀
03 Nguyễn văn Nô ♂
04 Nguyễn văn Bi ♂
05 Nguyễn thị Thu ♀
07 Nguyễn văn Tấn ♂
08 Nguyễn thị Xuân ♀
09 Nguyễn thị Hạ ♀

Vợ 1
Trần thị Sáu ♀


Con
01. Nguyễn văn Tân ♂
02. Nguyễn văn Phát ♂
03. Nguyễn văn Tường ♂