24
tháng Năm, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hiếu ♂
Cha Nguyễn Trũng ♂ ch

Mẹ

Ngô thị Gần ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Lang ♂
03 Nguyễn thị Hồng ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn thị Vân ♀
05 Nguyễn Thành ♂
06 Nguyễn Tâm ♂
07 Nguyễn thị Phượng ♀
08 Nguyễn văn Đình ♂
09 Nguyễn văn Quang ♂

Vợ 1
Trần thị Xuân Hòa ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Diệu My ♀
02. Nguyễn thị Minh Trâm ♀
03. Nguyễn Mỹ Trà ♀