1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lang ♂
Cha Nguyễn Trũng ♂ ch

Mẹ

Ngô thị Gần ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Hiếu ♂
03 Nguyễn thị Hồng ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn thị Vân ♀
05 Nguyễn Thành ♂
06 Nguyễn Thanh Tâm ♂
07 Nguyễn thị Phượng ♀
08 Nguyễn văn Đình ♂
09 Nguyễn văn Quang ♂

Vợ 1
Võ thị Bích Liên (Vân)


Con
01. Nguyễn thị Việt Trinh ♀
02. Nguyễn Minh Vương (Hèm)
03. Nguyễn Vũ Anh Kiệt ♂