25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Tâm ♂
Cha Nguyễn Trũng ♂ ch

Mẹ

Lương thị Cúc ♀

Anh chị em ruột
04 Nguyễn thị Vân ♀
05 Nguyễn Thành ♂
07 Nguyễn thị Phượng ♀
08 Nguyễn văn Đình ♂
09 Nguyễn văn Quang ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn văn Hiếu ♂
02 Nguyễn Lang ♂
03 Nguyễn thị Hồng ♀

Vợ 1
Hồ thị Tố Trinh ♀ ch


Con
01. Nguyễn Thành Danh ♂