15
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thành ♂
Cha Nguyễn Trũng ♂ ch

Mẹ

Lương thị Cúc ♀

Anh chị em ruột
04 Nguyễn thị Vân ♀
06 Nguyễn Tâm ♂
07 Nguyễn thị Phượng ♀
08 Nguyễn văn Đình ♂
09 Nguyễn văn Quang ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn văn Hiếu ♂
02 Nguyễn Lang ♂
03 Nguyễn thị Hồng ♀

Vợ 1
Lệ thị Hồng Phước ♀


Con
01. Nguyễn Duy ♂