30
tháng Hai, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng ♀
Cha Nguyễn Trũng ♂ ch

Mẹ

Ngô thị Gần ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Hiếu ♂
02 Nguyễn Lang ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn thị Vân ♀
05 Nguyễn Thành ♂
06 Nguyễn Thanh Tâm ♂
07 Nguyễn thị Phượng ♀
08 Nguyễn văn Đình ♂
09 Nguyễn văn Quang ♂

Chồng 1
Nguyễn Ai ♂


Con
01. Nguyễn Thanh Quang ♂
02. Nguyễn thị Mỹ Châu ♀
03. Nguyễn Quốc Phi ♂