11
tháng Bảy, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Tuyết ♀

Chồng 1
Nguyễn Một ♂


Con
01. Nguyễn văn Vũ ♂
02. Nguyễn văn Hải ♂
03. Nguyễn Hửu Hiệp ♂
04. Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
05. Nguyễn văn Hiển ♂
06. Nguyễn văn Thịnh ♂