4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Vũ ♂
Cha Nguyễn Một ♂

Mẹ

Trần thị Tuyết ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Hải ♂
03 Nguyễn Hửu Hiệp ♂
04 Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
05 Nguyễn văn Hiển ♂
06 Nguyễn văn Thịnh ♂