20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hửu Hiệp ♂
Cha Nguyễn Một ♂

Mẹ

Trần thị Tuyết ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Vũ ♂
02 Nguyễn văn Hải ♂
04 Nguyễn thị Thanh Thúy ♀
05 Nguyễn văn Hiển ♂
06 Nguyễn văn Thịnh ♂

Vợ 1
Nguyễn Hồng Đang ♀


Con
01. Nguyễn thị Thanh Uyên ♀